APPI APPI

Tapa raudteejaama veetorn laguneb. Pärast katuse põlengut 2014. aasta augustis kõiguvad söestunud sarikad tuules ja seinte ülemine osa vettib. Kuidas küll tahaks Eesti ühe võimsama torni allesjäämist!

Back

Estonian water towers

info@veetornid.ee
Repeat security code: